Financing &
Cooperation

O nás

Hlavní podnikatelskou činností společnosti Proxima Alfa Trade, a.s. je poskytování úvěrů a půjček malým a středním podnikům.

Společnost se specializuje na financování podniků, které nedosáhnou na běžné bankovní úvěrování, ať už kvůli své velikosti, krátké době působení na trhu, nebo dočasně nízkému cash flow.

Společnost Proxima Alfa Trade, a.s., poskytuje také překlenovací úvěry s kratší dobou splatnosti a financování společností ve fázi startupu.

Společnost Proxima Alfa Trade, a.s. se dále specializuje na akviziční financování a leveraged Buyout formou kofinancování. Jsme velmi flexibilní a dokážeme nastavit parametry úvěru tak, aby odpovídal potřebám klienta.

Proces financování

Společnost Proxima Alfa Trade, a.s. má vypracované interní postupy, na základě kterých vyhodnocuje, zda je obchodní model společnosti žádající o úvěr dostatečně rentabilní a zda má společnost dostatečně silný potenciál k tvorbě rostoucího free cash flow.

Na rozdíl od běžných poskytovatelů firemních úvěrů dokážeme být flexibilní a financování jsme schopni nastavit tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám společnosti žádající o úvěr. Při financování se snažíme být partnery a v případě potřeby poskytnout know how a zkušenosti k rozvoji financované společnosti.

Náš obchodní model je založen na oboustranné výhodnosti spolupráce mezi poskytovatelem kapitálu a jeho příjemcem.

Naše riziko ošetřujeme především interní analýzou společnosti žádající o financování, zástavními instrumenty a nezřídka přímou účastí v řídících orgánech financované společnosti.

Snažíme se najít a odhadnout zda má společnost žádající o úvěr obchodně zajímavý předmět podnikání s potenciálem silné a dlouhodobé konkurenční výhody.

Upřednostňujeme financování rozvoje společností, které řídí špičkový management, které mají silný potenciál rozvoje svých obchodních aktivit a u kterých je značný předpoklad dosažení vysoké přidané hodnoty svých výrobků, nebo služeb, která pramení primárně z know how společnosti žádající o úvěr.

Projekty

Některé z realizovaných projektů

Pohybové centrum LR FIT s.r.o.

Moravian Real Trade a.s.

UNSTOPPABLE s.r.o.

Bagzoom s.r.o.

KONTAKT

  třída Komenského 600/56

  697 01 Kyjov

  info@proxima-at.com

  +420 733 117 309

  +420 608 813 128

ZEPTEJTE SE NÁS

Máte zajímavý obchodní model, know how a vizi? Hledáte financování rozvoje vaší společnosti? Kontaktujte nás.